Schriftelijke vragen over de discriminatie op de woningmarkt

Geacht college,

Wij als gehele fractie van de PVV Maastricht worden geconfronteerd met verschillende vormen van en worden gewezen op een toenemende mate van discriminatie op de Maastrichtse woningmarkt. Sites zoals kamernet, Maastricht Housing, woonpunt- maar ook zeker de particuliere verhuurders en zelfs Antikraak beheersbedrijven maken zich hier schuldig aan. Zij proberen zich hier vaak onderuit te praten door woorden zoals ‘voorkeur’ of ‘wenselijk’ te gebruiken. Maar het is voor iedereen duidelijk dat deze woorden slechts een farce zijn om rechtsveiligheid te waarborgen voor zich zelf. Als niet wordt aangekaart wat wij hebben geconstateerd ontstaat er een gewoonterecht waardoor dit soort discriminatie gedoogd wordt. Middels de onderstaande vragen willen wij het College er op attenderen. En verzoeken wij een spoedige beantwoording.

- Is het college op de hoogte van de discriminatie die plaats vindt op de woningmarkt in onze stad?

- Hoe dringend ziet het college dit probleem aangezien dit al langere tijd bezig is?

- Is het college met ons eens dat er op de woningmarkt niet gediscrimineerd mag worden?

- Als het college scherper wilt toezien op de studentenstad, waarom is hier dan nog geen oplossing voor?

- Diverse aanbieders van studenten accommodaties vallen onder het juk van Maastricht University. Bent u het met mij eens dat zeker in deze gevallen elke opmerking aangaande discriminatie gebaseerd op: gender, nationaliteit en inkomen zeker niet door de beugel kan?


Namens de PVV Maastricht

Rene Betsch
Dennis Geurts
Dennis Grippeling