Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

PVV Maastricht 2022-2026

 

Veur Us

Wij, de Partij voor de Vrijheid, willen het roer van Maastricht teruggeven aan u, de burger. In onze visie ligt de vrijheid en verantwoordelijkheid bij u om uw leven in te richten naar uw eigen visie. Onze stad is een thuis voor alle Maastrichtenaren om in veiligheid en geluk vriendschappen aan te gaan en de toekomst na te streven die u voor ogen heeft. 

Aan de ondernemer; volgens ons moet een stadsbestuur niet in de weg staan tussen u en de wil om te ondernemen. 

Aan de werkende mens; het stadsbestuur behoort er te zijn om uw rechten te waarborgen en u niet te schaden in uw eigenbelang. 

Aan de student; er moet toegang zijn tot de faciliteiten van onze stad in saamhorigheid met onze andere inwoners. 

Aan de artiest; u behoort uw kunst uit te kunnen oefenen, niet gebonden aan de moraliteit en subsidiëring van een overheid.

Al decennia wordt onze stad, Maastricht, bestuurd door dezelfde partijen die zich door de jaren heen zelf boven de burger verheven heeft. Met als gevolg hogere lasten, een verstikkend ondernemersklimaat en een bodemloze put waar uw belastinggeld in verdwijnt voor het financieren van megalomane projecten waar de burger van Maastricht geen bal om geeft. Kortom, u bent tekort gedaan. 

Maastricht is een mooie stad waar mensen maar al te graag wonen werken en studeren, wij willen dat ook graag zo behouden. Maar ook in ons mooie Maastricht zien we langzaamaan een toestroom van andere culturen. En vaak gebeurt dit onder politieke dwang van personen en of groeperingen die geen of nauwelijks banden hebben met onze stad. Wij zullen er altijd voor waken dat deze invloeden geen overhand krijgen in onze stad. Een voorbeeld hiervan is een totalitaire ideologie die zich Islam noemt en gevaarlijker is dan dat ze zich tot nu toe in Maastricht voordoet. Net als onze partij collega’s in heel Nederland zullen wij ons hiertegen blijven verzetten en blijven we strijden voor de Nederlandse waarden en normen!

De afgelopen 4 jaar hebben wij ons met al wat wij in ons hadden ingezet voor u, de kiezer. En ondanks dat wij nog steeds moeten opboksen tegen een muur van woke gekke politieke partijen in onze stad zijn wij er in geslaagd om voornamelijk achter de schermen veel voor onze kiezers te kunnen betekenen. We zochten vaak de samenwerking met partijen die wel de juiste bedoelingen met onze stad hebben en dit heeft ons toch het nodige respect opgeleverd. We stelden het gerommel in de zorg aan de kaak en wisten veel ellende te voorkomen. Denk hieraan aan het tegenhouden van de Mega-loods in de wijk Limmel. Ook de komende periode willen wij dit blijven doen! Voor U. Veur Us!

"PVV MAASTRICHT   VEUR US !!!"