Schriftelijke vragen inzake 34 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers)

Geacht College,

Over enkele weken worden er extra 34 AMV'ers opgevangen aan de Parkweg 20 was in de krant De Limburger te lezen.

Wekelijks gaat het in de kranten over de opvang van vreemdelingen en is het inmiddels dagelijks een belangrijk onderwerp dat leeft en veel besproken wordt door de inwoners van Maastricht.

Daarom willen wij als fractie graag antwoord hebben op de volgende vragen.

1. Waar komen deze 34 AMV'ers vandaan?

2. Kan het college van B&W garanderen dat er geen probleem-AMV'ers vanuit Weert e.d. in Maastricht worden geplaatst?

3. Waarom worden deze jongeren op een aparte gang gehuisvest in groepjes van 8 met een eigen begeleider? Hoeveel begeleiders zijn er dan? 34 is namelijk niet deelbaar door 8!

4. Komen er op termijn nog meer AMV'ers bij?

5. Uit De Limburger valt op te maken dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de AMV'ers wil spreiden om problemen te verminderen. Hoe gaat dat lukken als er 34 AMV'ers bij elkaar op één gang worden gezet?

6. Houden de begeleiders zicht op waar de AMV'ers zich overdag en 's nachts begeven? Zo ja, hoe gaan zij dat doen? Zo niet, wat is dan precies de taak van de begeleiders overdag en 's nachts?

7. Hoeveel van deze AMV'ers komen uit veilige landen? En wordt dit als eerste onderzocht?

8. Bekend is dat veelal verslaafde AMV'ers uit veilige landen als Marokko, Tunesië en Algerije ernstig probleemgedrag vertonen, zoals agressie binnen en buiten het asielzoekerscentrum. Kan het college van B&W garanderen dat er geen problemen ontstaan bij Parkweg 20?

9. Hoeveel kansloze asielzoekers, die eerder in andere landen asiel hebben aangevraagd en daar waren uitgeprocedeerd (Dublin-gangers) zitten er in de Maastrichtse AZC?

10. Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers zijn er nu in Maastricht?

11. Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers zijn Met Onbekende Bestemming (MOB) vertrokken uit opvangcentra in Maastricht?

12. Hoe kijken wij aan tegen de plannen vanuit Weert voor een gesloten AZC om te voorkomen dat er MOB gegaan wordt?

13. Is er zicht op hoeveel opvang er eigenlijk in Maastricht is waar mogelijk illegalen verblijven onder het mom van bed, bad, brood? Zo ja, welke zijn dat? Zo nee, waarom niet?


In afwachting van u reactie,

Namens de PVV Maastricht,
R.A.H. Betsch, D.B.W Geurts en D. Grippeling