Vervolg vragen aangaande discriminatie op de Maastrichtse woningmarkt van 2-8-2018

Hyperlink: https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6713244/1/Beantwoording%20vragen%20ex%20ar t%2047%20-%20PVV%20-%20discriminatie%20woningmarkt%20-%202018_22688%20-%2002-08- 2018

Geacht college,

Gelet op de krapte in de studentenwoningenmarkt en de kommer en kwel waarmee ik, in deze periode natuurlijk voornamelijk studenten, een tête à tête zien voeren met het zoeken van een woning wil ik nog een aantal vervolg vragen stellen.
De reden hiervoor is, omdat na uw beantwoording er nog prangende vragen zijn.

1. Op de vraag of u dit probleem bespeurde heeft u mij van het volgende antwoord verschaft. ‘’Ons is niet bekend dat er in Maastricht sprake is van discriminatie op de woningmarkt. Navraag bij Maastricht Housing en de Housing Helpdesk leert dat er niet of nauwelijks meldingen over incidenten worden gedaan. Als er meldingen worden gedaan, dan wordt de verhuurder door deze organisaties hierop aangesproken als er inderdaad sprake blijkt te zijn van ongerechtvaardigde discriminatie.’’ (Bunk, F. 1-8-2018). Wat ik hieruit opmaak is dat deze instanties zijn gevraagd of dit probleem gemeld word. Dat is inderdaad niet het geval. De reden hiervoor is dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het feit dat, en plein public, deze discriminatie vormen (op basis van geslacht en op basis van internationale studenten) niet is toegestaan n Een andere reden kan zijn dat mensen bang zijn, zeker in een krappe woningmarkt, benadeeld kunnen worden als ze beamen dit aan te kaarten. Dat de instanties dit aanpakken mits bespeurd is een feit, maar dit neemt niet weg dat er nog steeds mensen zijn die aangeven te zien dat er eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld geslacht of nationaliteit. Dit is de reden dat ik u wil vragen of dit probleem wel serieus genomen word, zeker de feiten wetende ik u hier heb gegeven heb. Word er voldoende aandacht besteed in het hele proces om elke waarneming hiervan serieus te nemen?

2. Er is ook zeker sprake van een lastige situatie als het gaat over specifieke gevallen. Dan denk ik aan directe voorbeelden van discriminatie. Bijgevoegd zijn een paar concrete voorbeelden die mij toevertrouwd. Tevens is er sprake van een andere situatie als het gaat om deze individuele incidenten aangezien het in bijvoorbeeld de site van Kamernet zelf zit. Is er een optie om hurende studenten die geen weet hebben van de regelgeving hieromheen bewust te maken dat dit soort incidenten melden een groot goed is?

3. Er is een filter op deze site om te kiezen welk geslacht geaccepteerd word in een woning. Bijvoorbeeld, als de filter vrouw word aangeklikt dan krijg je 63 individuele opties. Zodoende mijn volgende vraag. Het college deelt mijn mening dat dergelijke incidenten ingaan tegen de AWBG, zoals gesteld in het antwoord 3, bent u het dan eens dat een dergelijke filter en incidenten zoals bijgevoegd hier tegen in gaan en dat hierop toegezien moet worden. Zo nee, waar word op de woningmarkt een grens gezet over wanneer discriminatie gefaciliteerd word en wanneer niet?

4. Wat ook vaak te zien is bij advertenties is dat het woordje voorkeur heel erg vaak naar voren komt. Bij voorkeur een vrouw, bij voorkeur een man, bij voorkeur een (non)-international. Dit woord lijkt op sommige advertenties gebruikt te worden als excuus om discriminatie alsnog toe te passen. In een markt die zo verzadigd is als in Maastricht zal, kijkende naar de vraag aanbod ratio, is er altijd een optie om de beschreven voorkeur toe te passen. Zodoende worden de problemen met het onderscheid in de zoektocht naar accommodatie alsnog bewerkstelligd. Zijn er cijfers of gegevens van aantallen advertenties waar deze voorkeurs regeling word toegepast?

5. Zijn er aan de andere kant ook gegevens bij woninginstanties over wanneer de voorkeur niet word toegepast wanneer er wel sprake is van een heterogeen aanbod? Zo ja, is het mogelijk om op basis van deze gegevens te concluderen of het woord voorkeur daadwerkelijk zijn mening behoud of dat het slechts als een farce gebruikt word om discriminatie te faciliteren.

6. Als deze gegevens er niet zijn- is het dan wellicht een mogelijk om dit in de toekomst wel te doen zodat transparantie over dit feit vergroot kan worden?

Dennis Geurts (PVV)

https://lsvb.nl/2018/05/24/internationale-studenten-worden-oneerlijk-behandeld-op-huurmarkt/
(Betreffende discriminatie tegen internationals)
https://big.nl/we-discrimineren-aan-de-lopende-band-op-de-huizenmarkt/
(Bron die laat zien op welke manier dit fenomeen zich voort doet)

(Bijgevoegde foto’s zijn voorbeelden uit Maastricht die de voorkeur vraag ondersteund en een directe discriminatoire voor enkel vrouwen. Alle namen zijn onherkenbaar gemaakt om anonimiteit te waarborgen.)