Schriftelijke vragen aangaande het regenboogzebrapad

Agendapunt: infrastructuur en veiligheid

Recentelijk is het regenboogzebrapad terug gekeerd naar het vrijthof. Dit is een groot goed, mede als steunbetuiging naar de LHBT gemeenschap. Zowel het regenboogzebrapad zelf als het gedicht is een aanvulling voor de stad Maastricht. Echter bestaat er wel onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van dit zebrapad. Veel bezoekers en burgers gaan ervan uit dat het regenboogzebrapad conform de wettelijke kaders van een oversteekplaats is. Dit is aannemelijk de naam van de regenboog in het achterhoofd houdende. De volgende vragen stammen hiervan af.

1. Is het college van B & W op de hoogte van de rechtsgeldigheid van zebrapaden zoals gesteld van een veilig zebrapad? Dit volgende uit de Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) waar staat omschreven hoe een zebrapad er uit moet zien. Een zebrapad wordt dwars op de weg aangebracht en bestaat uit witte strepen van ten minste vier meter breed. Bij een zebrapad moet altijd het bord L2 geplaatst zijn, behalve als er verkeerslichten aanwezig zijn.

2. Zo ja, waarom is ervoor gekozen om de regenboog aan te duiden als het regenboogzebrapad?

3. Ziet het college in, de naam in het achterhoofd houdende, dat er onzekerheid kan optreden bij mensen over het gebruik en de veiligheid van het regenboogzebrapad?

4. Zijn er al plannen om hier verduidelijking over te scheppen?

5. Zo nee, is het college bereid over oplossingen na te denken? Een mogelijke optie zou zijn door bijvoorbeeld kanalisatie strepen te plaatsten naast de regenboog om een oversteekplaats aan te duiden.


Dennis Geurts
Partij voor de Vrijheid.