Schriftelijke vragen over de veiligheid op de Hoge Brug

Geacht college,

Vaak brengen mensen zich onnodig in gevaar. Dit wordt in de drukte van de dag van vandaag ontmoedigd door middel van de sociale controle die mensen hebben op elkaar. Waar deze sociale controle wegvalt, moet de gemeente ingrijpen zodat incidenten die tot mogelijk letsel kunnen leiden voorkomen kunnen worden. Veiligheid staat voorop en wij moeten niet willen dat meer mensen de mogelijkheid hebben om onveilige daden te begaan. Bij deze de volgende vragen die ik wil stellen over een dergelijk punt, namelijk de Hoge Brug van het park naar plein 1992.

- Deelt het college onze zorg over de mensen die de boog van de hoge brug beklimmen?
- Zijn er al plannen van het college om aanpassingen te verrichten die het beklimmen van de boog moeilijker maken?
- Zijn er al plannen om beter aan te geven dat dit gedrag niet gewenst is en tevens, zover dit voor sommigen nog niet duidelijk is, heel erg gevaarlijk is?
- Is er al cameracontrole op dit punt? Zo ja, kan dat dan benoemd worden naar het publiek toe om via deze weg sociale druk uit te oefenen zodat dit fenomeen minder aanlokkelijk wordt?

 

Met vriendelijke groet,
Namens de PVV fractie Maastricht

Dennis Geurts