Schriftelijke vragen inzake ”Maastricht bespioneerde ambtenaren”

Geachte college,

Vandaag lazen we op de voorpagina van De Limburger(1) dat de Gemeente Maastricht ambtenaren bespioneerde. Kennelijk is de opdracht gegeven door de gemeentesecretaris en was het College van B&W hier niet van op de hoogte. Een heftig bericht dat vraagt om opheldering. Wij hebben hierover vragen, bovendien hopen wij dat u de raad op grond van de informatieplicht de onderliggende stukken doet toekomen, zodat de raad ook inzicht krijgt in wat hier precies heeft plaatsgevonden.

We hebben hierover de volgende vragen:

1. Klopt de berichtgeving?

2. Klopt het dat de gemeentesecretaris eigenstandig heeft gehandeld? Op basis waarvan is de gemeentesecretaris bevoegd kennelijke opdrachten op eigen houtje te verstrekken?

3. Op basis waarvan mocht u dergelijk verstrekkende maatregelen nemen? Graag horen wij wat hiervoor de grondslag is.

4. Vindt u werkelijk dat deze wijze van handelen geoorloofd is in een dergelijke situatie waarbij ook vakbonden betrokken zijn?

5. Klopt het dat de betreffende ambtenaren ook zijn ondervraagd? Op welke wijze heeft dat plaatsgevonden?

6. Wat heeft dit onderzoek gekost?

7. Wat gaat u doen om de verhoudingen tussen partijen te normaliseren, want het lijkt ons dat dit de verhoudingen op scherp zet en slecht is voor de werksfeer en uiteindelijk ook slecht voor de stad.

8. In juli stelden wij ook al vragen over “pesten en intimidatie” op de werkvloer. Bent u het met ons eens dat het beeld dat opdoemt over u als werkgever niet zonder meer positief is?

9. Wat gaat u hieraan doen? Laat duidelijk zijn dat de onderstaande partijen zich ernstige zorgen maakt over hetgeen in juli in de krant stond en hetgeen nu heeft plaatsgevonden.

10. Zijn alle aanwezigen bij de vergadering onderzocht?

11. Welke mogelijkheden heeft het bureau gehad om mails in te zien oftewel was er ook de mogelijkheid om mails van derden die hier niet bij betrokken waren in te zien?

12. Graag ontvangen wij de onderliggende stukken.


Met vriendelijke groet, Namens de PvdA, PVM, M:oed, Liberale Partij Maastricht, 50Plus, PVV, SAB en Groep Gunther

(1) https://m.limburger.nl/cnt/dmf20190123_00089494/maastricht-huurde-detectives-in-om-ambtenaren-tebespioneren

Manon Fokke, Tiny Meese, Simona Maassen, Kitty Nuyts, Bennie van Est, René Betsch, Jos Gorren en John Gunther