Schriftelijke vragen inzake aanvraag en toezegging van versterkingsgelden ter bestrijding van terrorisme

Geacht college,

Op vrijdag 21 december 2018 stonden er nieuwsberichten in het AD en De Limburger over de aanpak radicalisering. Verschillende gemeenten in Nederland hebben plannen ingediend voor versterkingsgelden. Deze gelden zijn bedoeld voor het voorkomen van radicalisering en de aanpak van geradicaliseerde personen.

De afgelopen jaren neemt de dreiging van jihadistische netwerken toe, ook in Maastricht en omgeving. Volgens de gegevens van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft Maastricht €529.448,- toegezegd gekregen. Dat betekent dat Maastricht op nummer 1 staat als het gaat om de bestrijding en aanpak van geradicaliseerde personen in Nederland en het voorkomen daarvan. Relatief gezien krijgt Maastricht het meeste geld om de radicalisering te bestrijden. Dat is zowel opmerkelijk als tevens zeer verontrustend voor een relatief kleine gemeente als Maastricht, als je bedenkt welke metropolen zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht ook een aanvraag voor versterkingsgelden hadden ingediend. Kennelijk heeft Maastricht landelijke topprioriteit als het gaat om de dreiging vanuit de islamitische terroristische hoek.

Op basis van deze gegevens heeft de PVV de navolgende vragen aan het college:

1. Waarom achtte de gemeente Maastricht het noodzakelijk om, als relatief kleine gemeente vergeleken met Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, die respectievelijk 3, 4, 5 en 7 maal zoveel inwoners hebben, zoveel geld aan te vragen voor het voorkomen van radicalisering en aan de aanpak van geradicaliseerde personen?

2. Relatief krijgt de gemeente Maastricht twee tot drie maal zoveel geld ter beschikking ten opzichte van grote steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag om jihadistische radicalisering te bestrijden. Waarom is dat noodzakelijk?

3. Op welke wijze gaat het college de €529.448,- precies besteden voor de bestrijding van jihadisme en radicalisering? Welke combinatie van preventie en repressie, volgens de vijf manieren (verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen), gaat toegepast worden?

4. Het gros van de aanslagen van de voorbije jaren in Europa werd gepleegd door daders met een radicale, salafistische motivatie. Het salafisme is een fundamentalistische stroming in de soennitische islam. Welke preventieve en repressieve maatregelen onderneemt het college van B&W aangaande de stichting AsSoennah in Maastricht ter voorkoming van radicalisering en aanslagen door de bezoekers van deze soenitische stichting?

5. Welke gespecificeerde preventieve en repressieve stappen onderneemt het college van B&W om op de Maastrichtse islamitische basisschool El Habib te voorkomen dat er jihadistische radicalisering plaatsvindt?

6. Welke gespecificeerde preventieve en repressieve stappen onderneemt het college van B&W in de Turkse en Marokkaanse moskee tegen jihadistische radicalisering?

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van de PVV,

René Betsch en Dennis Geurts