Fractievoorzitter Rene Betsch stelt schriftelijke vragen inzake milieuperrons

Geacht college,

Bij de fractie van PVV Maastricht zijn problemen gesignaleerd bij diverse milieuperrons en wij willen deze bij u aankaarten.

Vraag 1
Is het college zich bewust van de toenemende overlast bij milieuperrons door sluikstorten van afval dat niet gerecycled kan worden? Zo ja, hoe denkt u dit aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
Vraag 2
Bent u zich er van bewust dat verschillende milieuperrons en met name bij de ondergronds geïnstalleerde containers door het legen, de bovengrondse infra doet verzakken? Zo ja, wordt hier op geacteerd ? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?
Vraag 3
Bent u er zich van bewust dat deze verzakkingen toegang bieden aan verschillende soorten ongedierte met name ratten?
Vraag 4
Is het college er zich van bewust dat sommige milieuperrons te kort bij bebouwingen liggen?
Vraag 5
Bent u op de hoogte dat de genoemde milieuperrons in vraag 4 overlast van zwerfvuil en dan ook nog met name door genoemd ongedierte zich verspreid naar de tuinen van bewoners? Zo ja, wat doet u hieraan? Zo nee, waarom doet u hier niks aan? Vraag 6
Bent u op de hoogte gebracht dat er ook zwarte ratten op milieuperrons zijn waargenomen? Zo ja, is daar, ook met het oog op de volksgezondheid, al iets op ondernomen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
namens de fractie PVV Maastricht,
Rene Betsch