Schriftelijke vragen inzake de toenemende besmettelijke gezondheidsrisico’s die statushouders en uitgeprocedeerde asielzoekers met zich meedragen

Geacht college,

In de Limburger van 11 februari stond een verontrustend bericht over grote gezondheidsrisico’s die statushouders en uitgeprocedeerde asielzoekers met zich meebrengen. Maar ook het verhoogde risico op kindermishandeling, abortus en moedersterftecijfers, excessief alcohol gebruik, kans op psychische problemen en gebrek aan kennis over seksualiteit. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben eind 2018 een profiel gekregen van de gezondheidsrisico’s van vluchtelingen. Vanaf 2020 is de gemeente Maastricht zelf volledig verantwoordelijk voor het hele inburgeringstraject van statushouders. Uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Maastricht mogen verblijven van de burgemeester, vallen nu al volledig onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W.

1. Gaan vluchtelingen om het afschermen van risicobronnen en ter vermindering van verspreiding van infecties e.d. eerst in quarantaine om de gezondheid van de inwoners van Maastricht niet onnodig risico te laten lopen?

2. Vindt er gedwongen medisch onderzoek plaats? Zo ja, is dat te allen tijde? Zo nee, waarom niet?

3. Vindt er dan gedwongen quarantaine en opname plaats? Zo ja, waar vindt dat plaats? Zo nee, waarom niet?

4. Welke acties onderneemt het college van B&W op dit moment om specifieke gezondheidsrisico’s van uitgeprocedeerde en illegale asielzoekers te monitoren?

5. Waar gaat het college van B&W het geld voor deze stijgende medische kosten vandaan halen vanaf 2020?

6. Volgens gegevens van de GGD Limburg Noord is er een groot probleem met inentingen van kinderen van statushouders en uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe groot is dat probleem in Maastricht? Om hoeveel personen gaat het en hoeveel geld is daarmee gemoeid?

7. Hoeveel statushouders zijn er nu in Maastricht woonachtig?

8. Hoeveel uitgeprocedeerde illegalen zijn er nu in Maastricht woonachtig en waar komen zij vandaan? Kunt u daar aantallen van geven per land van herkomst?

9. Kunt u globaal aangeven in welke wijken uitgeprocedeerde illegalen woonachtig zijn in Maastricht? Is daar voldoende zicht op i.v.m. mogelijke uitbraak van ziektes in hun directe omgeving?

10. Welke medische problemen komen het vaakst voor bij statushouders en uitgeprocedeerde asielzoekers in Maastricht?

11. Volgens de woordvoerder van GGD Limburg-Noord benoemde zij specifiek Eritreeërs en personen uit Syrië. De gemeente Maastricht schijnt ook over specifieke gegevens van statushouders en ook hun specifieke gezondheidsrisico’s die zij met zich meedragen te beschikken. Wilt u die openbaar maken, per land van herkomst, welke medische problemen de boventoon voeren? Zo nee, waarom niet?

12. Kan het zijn dat i.v.m. de woorden over de verdraagstad die u sprak tijdens uw nieuwjaarsspeech, er soms een oogje wordt dichtgeknepen als het om problematiek gaat van vluchtelingen?

13. Waar is de gereserveerde €100.000,- in 2018 precies aan besteedt voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Maastricht? Wordt dat goed gemonitord en waar kunnen wij die gegevens terugvinden?

14. Hoe vaak heeft de burgemeester inmiddels gebruikgemaakt van de discretionaire bevoegdheid om uitgeprocedeerde en dus illegale asielzoekers te laten huisvesten in Maastricht?


In afwachting van uw antwoord,

Dennis Geurts
Namens de fractie PVV Maastricht