Aanvullende vragen walmuur 5 koppen

Geacht college,

Geschokt na de berichtgeving over het instorten van de walmuur de 5 koppen einde maart, zijn wij vandaag wederom geschokt door het verder instorten van de walmuur. Partijen uit de gemeenteraad Maastricht hebben hierover reeds een aantal vragen ingediend waar nog (steeds) geen antwoord op gegeven is, en gezien de noodzaak om duidelijkheid over de veiligheid rond deze muur was dit wel gewenst geweest als men direct snel met antwoorden gekomen was. De nieuwe instorting geeft voor ons dan de volgende vragen:

• In hoeverre is nu duidelijk wat de juiste impact is van het uitbuiken van de walmuur?
• Is er buiten de nu zichtbare schade aan de muur nog meer kritische plekken in de muur?
• Hoe is het gesteld met de veiligheid rond de gehele walmuur?
• Kan men nog veilig onder de poort door, het voetpad langs de muur en de aangrenzende woningen aan de achterkant van de muur?
• Gezien ook het feit dat er een school ligt in de nabijheid heeft u contact met hen om de poort voorlopig te vermijden, zolang er niet duidelijk is wat de juiste schade aan de muur is?
• Bent u het met ons eens dat het gehele gebied rond de walmuur (voorlopig) moet worden afgesloten voor alle verkeer zolang niet duidelijk is of er wel of niet nog meer instortingsgevaar is van de walmuur?

We hopen dat u de vragen voortvarend gaat beantwoorden, anders zien we ons wellicht genoodzaakt al onze vragen aan te melden voor het eerstkomende mondelinge vragenuur.

In afwachting van uw antwoord