Schriftelijke vragen inzake militante demonstratiegroepen

Geacht college,

1) Is het college bewust van het recentelijke vandalisme dat is gepleegd tegen een gebouw van het COC Limburg, een synagoge en een woonhuis hier in Maastricht?

a. Is het college op de hoogte dat deze actie, zoals vermoedelijk, uitgevoerd is door de groepering Antifa?

2) Is het college bewust van het feit dat de organisatie Antifa in Maastricht steeds meer houvast blijkt te krijgen?

a. Weet het college van de aanwezigheid van deze groep bij activiteiten zoals het bezoek van dhr Wilders in Maastricht, de partijconferences van Forum voor Democratie, verschillende protestmarsen alsmede het verschijnen van stickers van deze groepering door de stad heen.

b. Is het college op de hoogte dat de groeperingen zoals Antifa actief gebruik maakt van intimidatie en geweld om haar doelen te bereiken en zo de veiligheid vande stad in gevaar brengen?

3) Deelt het college onze mening dat groeperingen die geweld en intimidatie als uitgangspunt hebben de sociale orde verstoren en zodoende als gevaarlijk gezien kunnen worden?

a. Kan het college tezamen met mij concluderen dat deze ontwikkelingen een trend laten zien die de veiligheid van politiek getinte evenementen in kort geding plaatsen?

b. Deelt het college onze mening dat dit een groeiende risicofactor vormt voor de veiligheid bovenop de al bestaande voorzorg voor geweld en intimidatie?

4) Deelt het college onze mening dat wij als stad moeten laten zien dat een stijgende trend in de aanwezigheid van groeperingen zoals Antifa die intimidatie en geweld verheerlijken geen platform dienen te hebben in Maastricht?

a. Is er vanuit het college al een plan om evenementen te beschermen voor georganiseerde militante groeperingen die de orde verstoren?

b. Bestaat er een wil vanuit het college om te praten met instanties waar deze groeiende aanwezigheid haar plaats vindt om een idee te krijgen van deze sociaal-demografische ontwikkeling?

c. Zo nee, denkt het college niet dat gesprekken met de stad omtrent deze ontwikkelingen preventief kunnen zorgen dat groeperingen als Antifa geen houvast kunnen vinden?

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Namens de PVV Maastricht
Dennis Geurts