Schriftelijke vragen inzake Monitoring terreurverdachten vervolgvragen

Geacht college,

Op donderdag 1 augustus vernamen wij via dagblad De Limburger dat de in Maastricht aangehouden verdachte van terrorisme zijn voorarrest met 90 dagen verlengd heeft gekregen. Dat impliceert dat er wel degelijk iets aan de hand is geweest met deze persoon en daarom ook direct de stad in gevaar is geweest of nog steeds is. Sterker nog, het concludeert dat er zich een terreurcel in Maastricht bevindt.

Omdat wij niet kunnen wachten op het antwoord van onze eerder gestelde vraag, hier maar gelijk de vervolgvragen. Ik hoop dat u ons ook het plezier kunt doen de vragen separaat te beantwoorden.

Dit willen wij van u weten.

1) Bent u op de hoogte van het artikel in De Limburger van donderdag 1 augustus en bent u bekend met de personen die infiltreren in deze chat-groepen?

2) Allen die op de een of andere manier betrokken zijn geweest met radicalisatie of vanuit maastricht zich bij de IS beweging hebben aangesloten, hebben op een of ander manier een band met de Maastrichtse Stichting AS-SUNNAH, KvK 57740674 Berceuse straat 18 6217EJ Maastricht. Welke banden heeft de gemeente Maastricht met deze stichting?

3) Wordt er bij de monitoring - van naar we nu wel kunnen spreken een terreurcel in Maastricht - ook onderzocht wat de rol van de voorganger is in de bovengenoemde stichting?

4) Bent u op de hoogte dat deze stichting de Salafistische leer propageert die de verwerping van onze vrijheid tot doel heeft? (Zie onderstaande link*)

5) Is bij de monitor bekend waar de stichting haar inkomsten vandaan komen en heeft hij daar een overzicht van?

6) Kunt u dat overzicht van de geldstromen van de stichting delen met ons?

7) Bent u bereid om indien er geen fatsoenlijk overzicht komt van in de financiële instromingen van de stichting de publieke uitlatingen van deze stichting te beperken en de bij de stichting horende publieke ruimtes te sluiten?

8) Bent u het met ons eens dat de veiligheid van geheel Maastricht afhangt van de bovenstaande vragen? Zo nee, waarom niet?

* https://www.as-sunnah.nl/?s=Salaf

Wij zien uw antwoorden graag separaat tegemoet.


Namens de PVV Maastricht
Rene Betsch