Schriftelijke vragen over update spionageaffaire

Geacht college,

Tijdens het raadsdebat over de spionageaffaire werd op voorspraak van de SP door een raadsmeerderheid een motie aangenomen waarin werd afgesproken dat:

1) Roept het college op om zo voortvarend mogelijk de relatie met de vakbonden, de GO en OR te normaliseren;
2) Roept het college op om nog voor de behandeling van de Kadernota te komen met een plan dat bijdraagt aan het terugdringen van onveiligheidsgevoelens en herstel van vertrouwen bij de medewerkers van de gemeente Maastricht;
3) De gemeenteraad van Maastricht hierover actief op de hoogte te houden.

Vorige week is er kennelijk een rechtszaak geweest en we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hetgeen daar is gewisseld nou niet direct bijdraagt aan het normaliseren van de verhoudingen. We zijn ook benieuwd hoe u dat ziet?

Tevens zouden we graag via een RIB de actuele stand van zaken met betrekking tot het dossier SSC-ZL ontvangen. Wij verzetten ons er nadrukkelijk tegen dat dit dossier tijdens de vertrouwelijke bijeenkomst van de fractievoorzitters wordt besproken. Dit is bovendien in strijd met bovengenoemde motie die u dient uit te voeren in plaats van er uw eigen draai aan te geven.

Tot slot ontvangen wij graag de businesscases van het SSC-ZL die door Deloitte voor de Gemeente Maastricht zijn opgemaakt, alsmede onderliggende en bijbehorende stukken.
Naar deze businesscases wordt ook verwezen in uw eerdere antwoorden op onze vragen1.
Tevens zouden we graag willen weten hoe nu verder wordt gegaan, aangezien het half jaar dat het SSC on hold zou worden gezet inmiddels is verstreken.

Graag worden wij op bovenstaande zaken op korte termijn via openbare stukken of bijeenkomst geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

René Betsch - PVV
Tiny Meese - PVM
John Gunther - Groep Gunther
Kitty Nuyts - LPM
Jos Gorren - SAB
Manon Fokke - PvdA
Bennie van Est - 50PLUS
Simona Maassen - Groep Maassen

https://maastricht.notubiz.nl/document/7695930/1/Antwoord%20- %20PvdA%20PVM%20MOED%20PV%20SAB%20LPM%20en%20GG%20-%20%20Gesprekken%20spionagekwestie%20-%202019_16180%20-%2007-06-2019