Schriftelijke vragen inzake Salafistisch onderwijs in Maastricht

Geacht college,

Met uiterste ontzetting hebben wij, PVV Maastricht, de berichtgeving van Nieuwsuur en het artikel van 1Limburg ontvangen. Beiden melden dat jonge kinderen door Stichting As Sunnah geleerd krijgen om dwalende moslims met geweld weer op het strikte pad te krijgen, en overspel te beboeten met zweepslagen of steniging. Verder worden andersdenkenden - u en ik - als vijandig afgeschilderd in de lessen.

Hoever gaan wij dat laten komen? Laten wij toe dat ze binnenkort de gehele LHBTG-gemeenschap van Maastricht van de Annadalflat flikkeren? Of gaan wij het de burger laten meemaken dat kinderen binnenkort met zwaarden door de stad rennen?

In eerdere vraagstellingen door onze partij naar de praktijken van de Stichting As Sunnah antwoordde u dat de gemeente geen invloed kan uitoefenen op de leer van deze stichting. Wij hebben echter een andere mening en hebben dan ook een paar vragen aan u.

1) Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de landelijke pers over de praktijken van de in Maastricht residerende As Sunnah Stichting?

2) Bent u van plan om naar aanleiding van genoemde berichtgeving de locaties waar de stichting praktiseert niet meer aan hen te verhuren.

3) Kunt u ons een uitgebreide lijst toesturen met daarin vermeld alle data en tijden en huurprijzen en huurders van het Ruweel die eigendom zijn van de gemeente en ook door As Sunnah gebruikt wordt?

4) Bent u bereid om te praten met het Ministerie van onderwijs voor een geheel verbod van de salafistische leer in Nederland? Zo nee, waarom niet?

5) Hoe gaat u in het kader van de veiligheid communiceren naar de burger dat deze weerzinwekkende leer geen plaats heeft in een seculiere samenleving als die van Maastricht?


In afwachting van uw antwoord.

Namens de PVV Maastricht
Rene Betsch