Schriftelijke vragen inzake zienswijze 5G

Geacht college,

Op vrijdag 6 september jl. lazen wij de zienswijze van het college inzake wetsvoorstel telecomcode in de telecomwet. Wij, PVV Maastricht, hebben een paar vragen over deze zienswijze.

1) U heeft vragen gesteld aan het ministerie en een kritische zienswijze ingediend, houd dit dan in dat de uitrol van 5G in Maastricht een halt wordt toe geroepen totdat de er antwoorden zijn? Zo ja, wanneer verwacht u antwoord? Zo nee, gaat u dan toch akkoord met de uitrol of zet u een plaatselijke verordening ter voorwaarde? Immers veel openbare gemeentelijke gebouwen vallen onder de monumentenwet.

2) Is het college bereid om gezien de weinige voorhanden liggende informatie over de al dan niet schadelijke straling, zowel mondeling als schriftelijk te protesteren tegen de reeds gaande proef bij Vodafone zoals u nu al doet met de zienswijze? En bent u ook bereid dit te blijven doen totdat duidelijk is dat 5G geen schade veroorzaakt aan mens fauna en flora?

3) Kan het college zo spoedig mogelijks liefst des dagelijks bij het verkrijgen van de beantwoording over de zienswijze, dit communiceren met de raad zodat de raad hierop kan acteren?


Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.


Namens de PVV Maastricht
Rene Betsch