Schriftelijke vragen n.a.v. onrust in de wijk Amby

Geacht college,

Er is opnieuw door toedoen van de gemeente ophef ontstaan door het laten wonen van een terreurverdachte binnen de gemeente.
Ditmaal is men maar gelijk gaan handelen in plaats van informeren.
Wij als fractie PVV Maastricht hebben hier een paar vragen over.

1) Waarom is - toen duidelijk werd dat de van terreur verdachte persoon een woning zou krijgen in de wijk Amby – niet gelijk de wijk op de hoogte gesteld van dit voornemen?

2) Is het zo, dat het college - dat op de hoogte moet zijn geweest van deze beslissing - maar weer eens zijn zin door gedrukt heeft en de persoon en gewoon zonder overleg geplaatst heeft?

3) Waarom is de bijeenkomst waarin men dan toch overgaat te informeren gezet op een tijdstip dat de meeste bewoners van de buurt nog op hun werk zijn?

4) Wanneer gaat dit college van burgemeester en wethouders nu eens eindelijk luisteren naar hun eigen burgers zonder dat van tevoren de beslissing en of uitkomst van het overleg al vast gelegd hebben?

Wij als fractie PVV Maastricht hopen dat u deze vragen spoedig zult beantwoorden en nu eens niet honend en verwijzend, maar oprecht zodat de burger van Maastricht ook eens kan zien dat u het meent, mogen wij u daaraan houden?


Namens de PVV Maastricht
René Betsch