Fractievoorzitter Rene Betsch stelt schriftelijke vragen over vluchtelingen die zich schuilhielden in een vrachtwagen

Geacht college,

Vandaag donderdag 11 april worden wij in de vroege ochtend overvallen door verschillende berichten in de media die melden dat er bij Gronsveld 30 personen uit een vrachtwagen zijn gesprongen en zich in de wijk De Heeg schuilhielden. Het vermoeden zou zijn dat het hier om migranten zou gaan. Hier hebben wij als fractie PVV een aantal vragen over:

1. Wie zijn deze mensen en waar komen zij vandaan?
2. Wat was hun uiteindelijke bestemming?
3. Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de personen?
4. Er is sprake van zowel volwassenen als van minderjarigen, kunt u dat bevestigen?
5. Welke gemeente, binnen de Veiligheidsregio Limburg-Zuid is verantwoordelijk voor de veiligheid aan de grensovergang Gronsveld/Eijsden – België?
6. We weten dat Nederland valt onder het Schengenverdrag maar waarom wordt de landelijke overheid niet actiever benaderd voor een betere oplossing bij deze grensovergang? Het blijkt niet de eerste keer te zijn namelijk.
7. Kunt u ons op de hoogte houden over de afhandeling rondom deze personen?

Namens de fractie van de PVV,
Rene Betsch