Spreektekst over de het Geusseltbad debacle

Wat kost een zwembad?

Dit was de veel belovende titel van het rekenkamer rapport dat de raad eind februari heeft mogen ontvangen van de rekenkamer.

De conclusies stonden helder op papier, althans dat dachten we. Maar helaas was de rekenkamer het niet echt eens met het college en oordeelden zij dat er onjuist geïnformeerd was. Wie nou wie onjuist heeft geïnformeerd is een grote verwarring.

Vragen werden gesteld die soms erg kritisch waren maar een duidelijk antwoord om de verwarring te kunnen ontrafelen kwam er maar niet.

Om de verwarring nog dieper in de knoop te krijgen werd met een bijna slinkse list de behandeling van dit rapport verschoven. Het presidium werd geadviseerd, in opdracht van het college, via de griffie, de behandeling uit te stellen met als reden dat er een te drukke agenda op de betreffende raadsavond zou zijn en het rapport dan niet de tijd zou kunnen krijgen die het verdiende. Wat schets onze grote verbazing nee; Het was niet de bedoeling dat wij als raad meer tijd kregen maar dat het college juist meer tijd nam om de dingen zo te verdraaien om haar gegeven informatie juist te krijgen.

Wij als PVV veroordelen dit handelen maar ondertussen zit de burger van Maastricht wel opgescheept met een bad vol problemen zoals een giga exploitatietekort en een bouwkundig slecht gebouw dat in de toekomst alleen nog maar meer geld gaat kosten. En als er dan al een natuurbad beschikbaar komt dat gratis is moet dat ook van de coalitiepartijen dicht. Want ja, de burger moet zijn zwembad toch betalen.

Wij als PVV trekken onze conclusies en weten dat niet de rekenkamer maar het gehele college het water aan de lippen heeft staan. Het word zwemmen of verzuipen.