Schriftelijke vragen inzake brief omwonenden begraafplaats Tongerseweg

Geacht College

In een brief die namens dit college aan de omwonende van de begraafplaats aan de Tongerseweg is gestuurd met betrekking op de omvorming van de begraafplaats lazen wij een aantal zaken waarbij wij als fractie toch graag wat meer opheldering over wilden hebben.

1. Welke afspraken zijn er gemaakt met de moslimgemeenschap in Maastricht aangaande de duur van de tot hun toebedeelde grafplaatsen. Anders gesteld: is er een termijn afgesproken en kunnen deze graven na verstrijken van deze termijn ook weer worden geruimd?

2. Hoeveel plaatsen komen er ter beschikking van de moslimgemeenschap in procenten van de totale oppervlakte van de begraafplaats in zijn algemeenheid, en wat zijn de verschillen in procenten ten opzicht van bijvoorbeeld het Joodse en Armeens gedeelte?

3. Is er een prijsverschil tussen begraafplaatsen? Bijvoorbeeld bij een koopgraf of een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd. En is dit mede ingecalculeerd ook met het oog op de toekomst als er weer grafplaatsen te kort zijn?


In afwachting van u reactie,

Namens de PVV Maastricht
R.A.H. Betsch & D.B.W Geurts