Schriftelijke vragen inzake MUMC Inzake handhaving boerka verbod

Geacht college,

Via de media verneemt de PVV Maastricht dat het Maastricht Universitair Medisch Centrum, de op 1 augustus ingaande wet “Gedeeltelijk verbod op gezicht bedekkende kleding” naast zich neer gaat leggen en toch gesluierden gaat behandelen. Wij vinden dit niet kunnen en hebben aan het gemeentebestuur dan ook een paar vragen.

1) Kent u het bericht van TV Maastricht van 24 juli 2019 waarin vermeld wordt dat het MUMC de op 1 augustus ingaande wet “Gedeeltelijk verbod op gezicht bedekkende kleding” naast zich neer gaat leggen omdat dit voor de handhaving van de gemeente bedoeld is?

2) Bent u het met ons eens dat het juist nu de wet ingaat, het door de lokale overheid een plicht is om er juist op te handhaven dat er geen precedenten ontstaan en zich als tandeloze tijger te laten verslijten door overtreders? Zo nee, waarom niet?

3) Wat vindt u ervan dat u als uitvoerende van de handhaving op voorhand door een groot instituut als het MUMC te kakken wordt gezet en al bij voorbaat over u en de wet heen gelopen wordt? En als u geen mening kunt formuleren in dit geval kunt u dan zich informeren bij het MUMC met hun plannen aangaande de wet, ons dat mededelen en hen op hun wettelijke plicht wijzen zodat de media wel juist geïnformeerd wordt?

4) Zijn er bij u ook andere Instituten en/of instellingen bekend die van mening zijn boven de wet te moeten gaan staan? Zo nee, wilt u zich hier dan terdege over informeren zodat we straks niet voor nare verassingen staan die nog meer vragen zullen oproepen over de handhaving in Maastricht?

5) Kunt u het ook met ons eens zijn dat als iemand met klachten bij een medisch specialist komt, deze niet in staat kan zijn een fatsoenlijk medisch assessment te maken omdat de patiënt zich hult in sluiers? Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u zich voorstellen dat het niet prettig is voor andere patiënten dat er volledig gesluierde personen rondlopen in een instelling waar men moet genezen en dat het zien van deze zwarte schimmen angstige gevoelens bij andere patiënten kan oproepen? Hetgeen juist is waar deze wet mede voor bedoeld is?


Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Namens de PVV Maastricht
Rene Betsch