Een passende woningmarkt te realiseren

De PVV wil een woningbouwbeleid, dat een woonkeurmerk kan dragen.
Een beleid, dat zorgt voor het levensloopbestendig maken van onze woningen en het aanpassen van bestaande woningen aan de eisen van de moderne tijd.
De PVV is van mening, dat een goed huisvestingsbeleid van onze gemeente ook moet waarborgen, dat er voldoende passende woningen beschikbaar zijn al dan niet met aanpassingen voor een bijzondere zorgvraag.
De PVV wil, dat onze eigen starters op de woningmarkt gelijke rechten hebben en sneller zelfstandig kunnen wonen.