De veiligheid te bewaken

De PVV is een partij van rechtvaardigheid en orde.
Dit betekend, dat de PVV staat voor meer veiligheid op straat, voor een harde aanpak van drugs gerelateerde overlast en criminaliteit, zowel in de stad als in de wijken en kernen.
De PVV wil dit bereiken door o.a. het werven van meer politievrijwilligers en het aanstellen van meer buitengewone opsporingsambtenaars (BOA’s), die wat de PVV betreft een uitgebreider pakket van bevoegdheden van ons meekrijgen.
De PVV wil alle coffeeshops sluiten en straathandel keihard aanpakken.
De PVV is van mening, dat dierenmishandeling een harde aanpak vergt, zowel op kleine als op grote schaal. Ook hierbij kunt u als burger ons helpen met uw stem.
De PVV geeft daarnaast geen enkele ruimte voor een parallelle handhaving, zoals een burgerwacht of een ideologisch sociaal controle systeem binnen onze gemeente.
De PVV wil daarom een aparte Wethouder voor Leefbaarheid en Veiligheid.